Bolehkah Menyemir Jenggot Dengan Warna Hitam?

Fatwa Syaikh Abdul Aziz bin Baz

Soal:

Bagaimana keshahihan hadits-hadits mengenai menyemir jenggot dengan warna hitam? Karena banyak tokoh-tokoh agama yang menyemir jenggotnya dengan warna hitam.

Jawab:

Dalam masalah ini terdapat banyak hadits yang shahih. Diantaranya hadits tentang kisah ayah dari Abu Bakar Ash Shiddiq radhiallahu’anhu yang diriwayatkan oleh Muslim, dari Jabir bin Abdillah radhiallahu’anhu, dari Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam, bahwa beliau ketika beliau melihat rambut dan jenggot ayah dari Abu Bakar seperti pohon tsaghamah yang berwarna putih beliau bersabda:

غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد

ubahlah warna rambut dan jenggot ini dengan suatu warna, namun jangan hitam“.

Dalam riwayat lain:

وجنبوه السواد

dan hindarilah warna hitam“.

Dan juga hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, An Nasa-i, dengan sanad yang shahih dari Ibnu Abbas radhiallahu’ahuma, bahwa Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam bersabda:

سيكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة

akan ada di akhir zaman suatu kamu yang menyemir rambut dengan hitam seperti perut merpati. Mereka tidak mencium bau surga“.

Dan ini merupakan ancaman yang keras.

Dan masih ada beberapa hadits lain yang semuanya menunjukkan haramnya menyemir rambut dengan warna hitam dan menujukkan disyariatkannya menyemir rambut dengan warna lain.

***

Sumber: http://www.binbaz.org.sa/fatawa/31

Penerjemah: Yulian Purnama

Artikel Muslim.or.id

Related posts

Leave a Comment